Dane kontaktowe

Adres do korespondencji i sprzedaży:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
+48 22 673 52 75
Oddział Babsk
Babsk ul. Polna 3
96-200 Rawa Mazowiecka
tel/fax: 46 814 70 39

Dane do faktury:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
KRS 0000038922
NIP 113-00-22-302
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. X O/Warszawa

Dział Techniczno-Handlowy

zapytania@sienkiewicz.com.pl

zamowienia@sienkiewicz.com.pl

Radosław Antoszewski
Specjalista ds. przygotowania i planowania produkcji
tel. 605 944 480
Beata Rataj
Doradca techniczno-handlowy
tel. 661 940 252
Damian Sarzyński
Doradca techniczno-handlowy
tel. 601 940 539
Artur Kołodziej
Doradca techniczno-handlowy
tel. 607 950 144
Karol Borowiec
Doradca techniczno – handlowy
tel. 697 415 071

Dział Handlowy

Mariusz Rak
Dyrektor Handlowy

tel. 22 612 96 02 wew. 221
Tomasz Zwarzany
Zastępca Dyrektora Handlowego
Region Południowy
tel. 662 224 081
Mariusz Mąkowski
Regionalny Menadżer Produktu
Region Północny
tel. 698 797 542
Piotr Król
Regionalny Menadżer Produktu
Region Centralny Północ
tel. 605 940 380

Dział Logistyki

Cezary Wall
Kierownik Działu Logistyki
tel. 22 673 52 75
Magdalena Senktas
Zastępca Kierownika Działu Logistyki
tel. wew. 228
tel. 605 940 696
Małgorzata Lendzion
tel. wew. 219
tel. 605 940 616
Katarzyna Klimek
tel. 601 940 383