Dane kontaktowe

Adres do korespondencji i sprzedaży:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
04-462 Warszawa ul. Strażacka 58

Biuro Warszawa
+48 22 673 53 94
+48 22 612 96 02

Dział Logistyki Warszawa
+48 22 673 52 75
Oddział Babsk
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Polna 3
tel/fax: 46 814 70 39

Dane do faktury:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 64A
04-761 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000038922
NIP 113-00-22-302
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. X O/ Warszawa nr r-ku:
05 1240 1095 1111 0000 0323 8640
Region 1

Michał Kurczalski

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o. o.
04-462 Warszawa
ul. Strażacka 58
Region 2

Anna Hinc

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o. o.
04-462 Warszawa
ul. Strażacka 58
Region 3

Paweł Biegański

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o. o.
04-462 Warszawa
ul. Strażacka 58

Tel. 601-940-539
pawelbieganski@sienkiewicz.com.pl

 

 

 

Region 4

Michał Błaziak

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o. o.
04-462 Warszawa
ul. Strażacka 58
Region 5

Tomasz Zwarzany

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o. o.
04-462 Warszawa
ul. Strażacka 58
Region 6

Piotr Król

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o. o.
04-462 Warszawa
ul. Strażacka 58

Dział Techniczno-Handlowy

Mariusz Rak
Dyrektor Handlowy
Tomasz Zwarzany
Zastępca Dyrektora Handlowego
Region Południowy
tel. 662 224 081
Anna Hinc
Regionalny Menadżer Produktu
Region Północny
tel. 698 797 542
Michał Kurczalski
Regionalny Menadżer Produktu
Region Zachodni
tel. 605 940 573
Michał Błaziak
Regionalny Menadżer Produktu
Region Centralny
tel. 605 940 819
Paweł Biegański
Regionalny Menadżer Produktu
Region Centralny
tel. 601 940 539
Piotr Król
Regionalny Menadżer Produktu
Region Centralny
tel. 605 940 380

Dział Techniczno-Handlowy - Zapytania

Karol Borowiec
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 697 415 071
Artur Kołodziej
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 607 950 144

Zakład Produkcyjny Warszawa

Sekretariat

Dział Administracji

Monika Kowalska
Kierownik Działu Administracji
Beata Sadłowska
tel. wew. 231
tel. 602 248 088
Monika Dyderska
tel. wew. 201
tel. 605 940 208

Dział Realizacji Zamówień

Radosław Antoszewski
tel. wew. 223
tel. 605 944 480
Przemysław Tarczyluk
tel. wew. 210
tel. 605 993 903

Dział Produkcji

Robert Kazancew
Dyrektor Zarządzający Zakładu Produkcyjnego Warszawa
Kamil Bieniek
Kierownik Działu Produkcji
Sławomir Bączek
tel. wew. 218
tel. 668 388 921
Artur Zaboklicki
tel. wew. 215
tel. 605 940 089
Daria Janiszewska
tel. wew. 214
Aleksandra Ślińska-Tarasiuk
tel. wew. 213
tel. 605 940 875
Tomasz Jankowski
Inżynier Zakładu
tel. wew. 208
tel. 601 940 625

Dział Logistyki

Cezary Wall
Kierownik Działu Logistyki
Piotr Kulas
tel. wew. 225
tel. 601 940 383
Małgorzata Lendzion
tel. wew. 219
tel. 605 940 616
Magdalena Senktas
tel. wew. 228
tel. 605 940 696
Henryk Kołudkiewicz
tel. wew. 217
tel. 605 940 479

Zakład Produkcyjny Babsk

Sekretariat

Martyna Niezabitowska
tel/fax: 46 814 70 39

Dział Produkcji

Krzysztof Bańkowski
Zastępca Dyrektora Zarządzającego Zakładu Produkcyjnego Babsk
Tomasz Lis
Kierownik Działu Produkcji
Piotr Szymański
Zastępca Kierownika Działu Produkcji
tel. 605 940 487
Jakub Łazęcki
Inżynier Zakładu
tel. 601 940 725